Je těžké obecně říct, zda jsou tábory v zahraničí lepší než v ČR, protože to závisí na mnoha faktorech, jako jsou místo, program, úroveň služeb, cena a další faktory. Nicméně, někteří lidé mají pozitivní zkušenosti s tábory v zahraničí a mohou je považovat za lepší než tábory v ČR.

Výhody táborů v zahraničí mohou zahrnovat možnost naučit se nový jazyk nebo získat zkušenosti s jinou kulturou, což může být pro některé lidi velmi cenné. Také mohou být k dispozici lepší a rozmanitější programy a vybavení, zejména v případě specializovaných táborů, jako jsou sportovní nebo umělecké tábory.

Na druhé straně však mohou být tábory v zahraničí také dražší a obtížněji dostupné než tábory v ČR. Také mohou být větší jazykové bariéry a kulturní rozdíly, což může být pro některé děti a teenagery zdrojem stresu.

V každém případě je důležité pečlivě zvážit všechny faktory před výběrem tábora, bez ohledu na to, zda se nachází v ČR nebo v zahraničí, a zvolit ten, který nejlépe vyhovuje individuálním potřebám a preferencím dítěte.